Ersta Sköndal högskolas logotype
Marie Cederschiöld högskolas logotype

Studentwebben

Sök på Google

MENY

Försäkringar för studenter

Olycksfallsförsäkring för studenter

Samtliga studenter är försäkrade via olycksfallsförsäkring i If vilket gäller vid verksamhet som ingår i utbildningen, samt under den normala färdsträckan till och från sådan verksamhet. Försäkringen omfattar Norden.

Olycksfall under studietid anmäler du till If. För att anmäla skada ringer du till If på nummer 0771-815 818 dygnet runt, eller via mail till skadeservice@if.se. Arbetssskador anmäler du tillsammans med din institution till Försäkringskassan. För mer information om hur du anmäler skador kontakta din institution.

Distansundervisning/ studier i hemmet
Om studenter skulle skada sig i hemmet på grund av ett olycksfall så omfattas en sådan skada av högskolans olycksfallsförsäkring om det har samband med verksamhet som ingår i utbildningen.

Om olycksfall inträffar när studenter sitter hemma och studerar, och som inte alls hänger ihop med studierna är det troligtvis en fråga för den skadelidandes hemförsäkring.

Alla skador utreds och regleras var och en för sig, man tittar på helheten. Vad som har hänt, vad som kan ha orsakat skadan. Rådet är att anmäla skadan till If, om någon student har råkat ut för en olycka i samband med studierna, och så får de titta närmare på vad som har hänt.

Särskild försäkring för sjuksköterske- och socionomstudenter
1 februari 2020 t o m 31 december 2021.

Försäkringen avser sådan skada som har uppkommit till följd av olycksfall eller framkallats av sådan smitta som avses i 5 § förordningen (1977:284) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om arbetsskadeförsäkring och statligt
personskadeskydd, om skadan har inträffat i samband med högskoleutbildning i Sverige.

Anmäl till kammarkollegiet (länken öppnas i nytt fönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Här hittar du även villkoren för försäkringen.

Arbetsskador och stickskador under verksamhetsförlagd praktik anmäler du på praktikplatsen tillsammans med din handledare till Försäkringskassan. Mer information finns på http://ki.se/utbildning/arbetsskada-stickskada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tjänstereseförsäkring AIG (inkluderar studenter)

Tjänstereseförsäkringen gäller oavsett UD:s avrådan men ersättning kan vara svårt att få om man trotsar avrådan och åker ändå.

  • UD avråder nu från resor till alla länder och försäkringen omfattas av eventuella avbeställningskostnader. Dock uppmanas den försäkrade att i första hand söka ersättning hos flygbolaget och sedan hos AIG.

Avbeställning
Tjänsteresevillkoret omfattar i grunden avbeställning till följd av sjukdom, olycksfall, dödsfall eller andra oförutsedda händelser som den försäkrade ej kan påverka.

  • Om UD eller WHO går ut med en avrådan att resa till ett specifikt område på grund av risk för smitta av Coronaviruset kan försäkringen ersätta/omfatta avbeställningen.
  • Om man avbokar resa p.g.a. oro för smitta av coronavirus gäller inte försäkringen.

Det bästa är att den försäkrade gör en skadeanmälan så att en skadereglerare får reglera ärendet utifrån det specifika ärendet.

Evakuering
Försäkringen omfattar nödvändiga och skäliga extra kostnader för resa och boende på en säker plats. Åtgärden skall vara beordrad av statlig myndighet och limiten är SEK 500 000.

Karantän
Om man blir satt i karantän på resmålet kan försäkringen omfatta nödvändiga och skäliga extra kostnader för resa och logi. Åtgärden skall vara beordrad av statlig myndighet och limiten är SEK 30 000. Förlorad arbetsinkomst ersätts ej.

Senast uppdaterad: .

Olycksfall under skoltid anmäler du till If. För att anmäla skada ringer du till If på nummer 0771-815 818 dygnet runt, eller via mail till skadeservice@if.se.

Arbetssskador anmäler du tillsammans med din institution till Försäkringskassan. För mer information om hur du anmäler skador kontakta din institution.

Stickskador under verksamhetsförlagd praktik anmäler du på praktikplatsen tillsammans med din handledare till Försäkringskassan. Mer information finns på http://ki.se/utbildning/arbetsskada-stickskada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

vÅRA CAMPUS

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

kontakt

Kontakt med lärarna
Studenter når lärarna bäst via lärplattformen Itslearning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt med studiehandläggarna
utbildningsstod@mchs.se

Kontakt med biblioteket
biblioteket@mchs.se

Kontakt med uppdragsutbildningen
uppdrag@mchs.se

Copyright © 2022 Marie Cederschiöld högskola. Alla rättigheter reserverade